Španělsko A Francouzská Riviéra


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Kombinovaný pobytově-poznávací zájezd, relaxace na španělském pobřeží Costa Maresme a na plážích francouzské Riviéry. Poznáme atraktivní místa v okolí pobytových míst, kam budou směřovat naše výlety. Španělská Costa Maresme tvoří začátek Costa Dorada, tj. Zlatého pobřeží, které se tak nazývá pro své dlouhé písečné pláže. U zájezdů je ubytování ve Španělsku v hotelu systému Fortuna (tj. **/*** hotel na pobřeží Costa Brava nebo Costa Maresme).


Montserrat - Barcelona – Blanes - Figueres – Besalú – Gerona - Marseille - St. Tropez - Port Grimaud - Ramatuelle - Nice - Monaco - Monte Carlo

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 17.06. - 26.06. odjezd A + Plzeň
02.09. - 11.09. odjezd J* + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 5x ve Španělsku Costa Brava/Maresme a 2x ve Francii)

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze ve Španělsku. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách.
2. den: Dopoledne příjezd na španělské pobřeží, pobyt u moře .
3. den: Navštívíme MONTSERRAT , horský benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém pohoří. Jedno z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené Panně Marii Montserratské. BARCELONA (UNESCO) metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a stavby slavného španělského architekta Antoni Gaudího - Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj.).
4. den: BLANES , návštěva botanické zahrady. Romantický výlet lodí podél skalnatého pobřeží do TOSSY DE MAR – starobylé městečko s dávnou minulostí, rozložené v malebném zálivu a známé čistotou pláže (modrá vlajka EU), právem nazývané "perlou pobřeží". Prohlídka městečka a hradeb bývalé pevnosti z 12. století, možnost koupání.
5. den: FIGUERES , návštěva muzea Salvatora Dalího. BESALÚ , malé historické městečko ve vnitrozemí, založené již Římany se zachovalou románskou architekturou, známé svým kamenným středověkým opevněným mostem. GERONA , historické město s pěknou katedrálou, která skrývá unikátní gobelín Stvoření, krásné uličky starého města.
6. den: Pobyt u moře.
7. den: Přejezd do Francie, zastávka v MARSEILLE , největší francouzský středomořský přístav s bohatou historií od dob římského osídlení. Překrásná vyhlídka na město a ostrovy od katedrály Notre Dame de la Garde.
8. den: Návštěva ST. TROPEZ , jedna z hlavních turistických atrakcí riviéry. Jeho krásu objevily významné osobnosti: P. Signac, H. Matisse a S.G. Colettová. Po R. Vadimovi a B. Bardot následovala vlna turistů, kteří přijíždějí do tohoto malebného místa. Možnost koupání. PORT GRIMAUD , unikátní lagunové městečko, které je protknuto množstvím vodních toků. Na závěr dne půvabné městečko RAMATUELLE .
9. den: NICE , město s romantickou starou částí i palmovou Anglickou promenádou. MONACO – MONTE CARLO - krásou zářící malé knížectví. Možnost návštěvy Oceánografického muzea, katedrály knížecí rodiny nebo Knížecího paláce a v Monte Carlu slavného Casina.
10. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

červen 2022

17.06. - 26.06.22 pátek - neděle
polopenze autokarem
Sleva 8% 14 490 Kč 13 331 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
17.06. - 26.06.22 pátek - neděle
polopenze autokarem (Praha)
Sleva 8% 14 490 Kč 13 331 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
17.06. - 26.06.22 pátek - neděle
polopenze autokarem (Brno)
Sleva 8% 14 490 Kč 13 331 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
17.06. - 26.06.22 pátek - neděle
polopenze autokarem (Pardubice)
Sleva 8% 14 490 Kč 13 331 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

září 2022

02.09. - 11.09.22 pátek - neděle
polopenze autokarem
Sleva 8% 14 990 Kč 13 791 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
02.09. - 11.09.22 pátek - neděle
polopenze autokarem (Praha)
Sleva 8% 14 990 Kč 13 791 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
02.09. - 11.09.22 pátek - neděle
polopenze autokarem (Brno)
Sleva 8% 14 990 Kč 13 791 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
02.09. - 11.09.22 pátek - neděle
polopenze autokarem (Pardubice)
Sleva 8% 14 990 Kč 13 791 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Cena zahrnuje

 • 5x polopenzi ve Španělsku,
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 5x ve Španělsku Costa Brava/Maresme a 2x ve Francii),
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3200 Kč
 • 2x snídaně ve Francii 360 Kč
 • EURO (značení €)
 • fakult. výlety,
 • Fakultativní příplatek:
 • Francie Port Grimaud - projížďka loďkou po kanálech Port Grimaud (20 min.) – cca 5,5 €/1 os. věž kostela – 1 € Monako - Knížecí palác – 10 €, děti 6-17 let a studenti 5 €, skupinové (min.20os.) 8 € Oceánografické muzeum – 16 €, děti 4-17 let a studenti 10 € Botanická zahrada – 7,20 €, děti 4-18 let a studenti 3,80 € vstup do Casina dál za vestibul – 10 € (nutný cestovní doklad s sebou) vyhlídkový vláček – 10 € / 30 min. MHD – 2 € / 1 jízdenka St. Tropez - muzeum v citadele – 3 € Marseille - městský vyhlídkový vláček: bazilika St. Victor, Notre Dame de la Garde – 8 € MHD v Marseille – 1,7 € Vyhlídkový vláček La Painer – 7 €
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 400 Kč,
 • lodní výlety,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Sagrada Familia – pouze exteriéry výtah v památníku Kryštofa Kolumba – 6 € akvárium – 20 €, děti 5-10 let 15 € katedrála sv. Eulálie - 9 € jízdenka MHD - 2,20 € / 1 jízda vlak letovisko-Barcelona a zpět – cca 10 € Gerona - katedrála + bazilika + muzeum – 10 €, senioři a studenti 8 € Montserrat – muzeum - 8 €, studenti, senioři a skupiny (min.20os.) 6,50 € Figuerres – muzeum Salvatora Dalí – 13 €, skupinové (min.25os.) 8 € Besalú – Micromundo (mikrosvět, muzeum) – 4,90 €, skupinové (10-25 os.) 3,90 € Blanes - Botanická zahrada – 7 € Bus do zahrady – cca 4,5 € Loď Blanes - Tossa (cca 1 hod.) – cca 25 €
 • Španělsko
 • vstupné,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
TOPlist