Od patagonských ledovců po tropické vodopády


 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

12 dnů Argentina, Chile,Brazílie
Buenos Aires - El Calafate - ledovec Perito Moreno - Torres del Paine - Puerto Natales - Vodopády Iguacu - NP Nahuel Huapi
Minimální počet 8 osob
Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA.
Zájezd může být směřován opačně.

Program zájezdu

1. den: PRAHA – BUENOS AIRES Odlet z Prahy do Buenos Aires /noční let/.
2. den: BUENOS AIRES Po příletu a uvítání průvodcem America Tours následujei prohlídka města zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti. Uvidíte nejširší ulici na světě 9. de Julio Avenue slavný Obelisk a Colon Theatre, čtvrti San Telmo a May Square – historické a politické centrum, budovu parlamentu, Casa Rosada, italskou čtvrť La Boca i čtvrť aristokratů Recoleta, kde na místním hřbitově navštívíme i hrob slavné Evity Peronové. Odpoledne po ubytování volno k odpočinku po náročné cestě.
3. den: SAN CARLOS DE BARILOCHE Transfer na letiště a odlet do lázeňského města San Carlos de Bariloche ležícího v podhůří And na březích úchvatného jezera Nahuel Huapi. Po příjezdu orientační vycházka centrem města, ubytování.
4. den: "PLAVBA PŘES ANDY", PUERTO VARAS Dnešní celodenní "plavbu přes Andy" začneme transferem do přístavu Puerto Pańuelo na jezeře Nahuel Huapi. Do nitra hor se dostaneme plavbou moderním katamaránem do přístavu Puerto Blest. Následuje krátký transfer busem a další plavba po jezeře Felix Frias s fantastickým výhledem na ledovci pokrytý štít El Tronador. Po celních formalitách a vstupu do Chile nás autobus odveze přes horský hřeben – se zastávkami na vyhlídkách – do osady Peulla. Pokračovat budeme lodí po jezeře Todos los Santos známého neuvěřitelně tyrkysovou vodou vstříc vulkánu Osorno. V přístavu Petrohue znovu nasedneme do autobusu, který nás doveze do místa ubytování v Puerto Varas. Cestou ještě krátce zastavíme u říčních peřejí tyrkysové barvy pod kouřícím vulkánem Osorno /vstup není v ceně/. Ubytování ve večerních hodinách.
5. den: PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Časně odjezd do Puerto Montt, a odtud odlet do nejjižnějšího města Chile Punta Arenas. Po krátké orientační prohlídce centra města odjezd do Puerto Natales, městečka na březích hlubokého fjordu a výchozího místa k návštěvě patagonských národních parků. Ubytování ve večerních hodinách.
6. den: NP TORRES DEL PAINE, EL CALAFATE Časně odjezd do národního parku Torres del Paine. Okruh parkem, seznámení s proslulými žulovými věžemi, jezery ve všech odstínech modré a zelené barvy a pozorování všudypřítomných lam guanaco a pštrosů nandu. Večer po překročení hranic Argentiny příjezd do El Calafate,ubytování.
7. den: PLAVBA K LEDOVCŮM, LAKE ARGENTINO Celodenní výlet lodí po jezeře Argentino k jedinečným ledovcům Upsala, Spegazzini a Perito Moreno ( plavba + krátký pozemní výlet k historické estancii), pozorování odlamujících se kusů ledu padajících do jezera.Návrat v odpoledních hodinách a v podvečer orientační prohlídka centrem El Calafate
8. den: EL CALAFATE – BUENOS AIRES Transfer na letiště a odlet do Buenos Aires. Po příletu transfer do hotelu a ubytování, zbytek dne indiv. volno.
9. den: BUENOS AIRES, TIGRE, TANGO SHOW Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné spleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne budete mít dostatek času na samostatnou prohlídku centra Buenos Aires a večer Vás pozveme k návštěvě Tango Show /s večeří/, bez které by návštěva tohoto města nebyla kompletní.
10. den: VODOPÁDY IGUACU – ARGENTINA Časně odlet do Iguacu. Prohlídka světoznámých vodopádů situovaných v tropickém pralese. Absolvujete několikakilometrový trail zahrnující nejkrásnější vyhlídky na vodopády z argentinské strany, ubytování ve večerních hodinách.
11. den: VODOPÁDY IGUACU – BRAZÍLIE Dnes Vás čeká prohlídka vodopádů z brazilské strany, která skýtá ucelený přehled o mohutnosti a nádheře vodopádů.Fakultativně Vám nabídneme Macuco Safari – projížďku na tryskovém člunu až pod hřmící stěnu hlavních vodopádů ! V odpoledních hodinách následuje transfer na letiště Iguacu a odlet do Prahy /s přestupy/.
12. den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách

květen 2021

22.05. - 02.06.21 sobota - středa
snídaně letecky (Praha)
99 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

září 2021

04.09. - 15.09.21 sobota - středa
snídaně letecky (Praha)
99 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

listopad 2021

03.11. - 14.11.21 středa - neděle
snídaně letecky (Praha)
107 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

Slevy

 • Sleva pro třetí osobu na pokoji 3.300 Kč

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 9 x ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře včetně uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • komplexní pojištění speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • stravu nejmenovanou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
 • poplatky za odbavení zavazadel ( letecká přeprava)
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj 28.700 Kč
 • pojištění storna ( ERV pojištovna ) 2.500 Kč
TOPlist