Krásy Bolívie


 • ubytování: ubytování:
  strava: strava:
  doprava: doprava:
  • Poznávací zájezdy

La Paz - Moon Valley - jezero Titikaka - Sun Island - Copacabana - Sucre - Potosi - Uyuni - Santa Cruz
Minimální počet 8 osob
Letecká doprava může vést přes USA.
K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA.
Zájezd může být směřován opačně.

Program zájezdu

1. den: PRAHA – LA PAZ Odlet z Prahy do La Pazu. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem.
2. den: LA PAZ Celodenní prohlídka La Paz: Návštěva typického indiánského tržiště, Witch Doctor Market a San Francisco Colonial Church. Na Plaza Murillo zhlédnete vládní palác, budovu kongresu a katedrálu, projdete se koloniální třídou Calle Jaen a uvidíte i obytné čtvrti Obrajes, Calacoto a La Florida. Závěrem navštívíte unikátní Moon Valley.
3. den: JEZERO TITIKAKA Časně odjezd k jezeru Titikaka, nástup na loď a odjezd na Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků. Navštívíte Inca Garden, Inti Wata Cultural Complex včetně Ekako Underground Museum, loďařské centrum Titikaka Reed a Manco Kapac a také Pilkakaina Inca Palace.
4. den: JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE Plavba lodí napříč jezerem, pozorování jedinečných scenérií zdejší přírody. Po prohlídce Sanctuary of Copacabana se vydáte zpět do La Paz.
5. den: SUCRE Transfer na letiště a odlet do Sucre. Odpoledne prohlídka tohoto hlavního města Bolívie, které je považováno za jedno z prvních kulturních center Ameriky. Jeho koloniální architektura Vás jistě uchvátí.
6. den: TARABUCO výlet do Turabuco Market. Turabuco je asi 60 kilometrů vzdálené město, jehož kultura patří k nejstarším na kontinentu. Místní trh přivádí denně venkovany z širokého okolí k prodeji řemeslných výrobků, zejména různobarevných ponč a kožených přilbic.
7. den: POTOSÍ Ráno odjezd do Potosí. Po příjezdu prohlídka tohoto koloniálního města a návštěva San Lorenzo Church a Casa de la Moneda.
8. den: CERRO RICO, UYUNI Dopoledne prohlídka soukromého dolu Cerro Rico Mountain a seznámení se způsoby středověkého způsobu těžby. Odpoledne odjezd do Uyuni, prohlídka města a ubytování.
9. den: SOLAR DE UYUNI Dopoledne návštěva a prohlídka proslulých solných polí v Uyuni a Isla Pescado. Odpoledne návrat do Potosí, ubytování.
10. den: SANTA CRUZ přejezd do Santa Cruz.
11. den: SAN XAVIER MISSION Ráno odjezd k návštěvě nejstarší jezuitské misie San Javier, cestou návštěva měst Cotoca, Pailon, Los Troncos a Concepcion. Odpoledne možnost koupání v přehradě Sapoco.
12. den: SANTA CRUZ Prohlídka známé katedrály z roku 1709 a staré misie. Uvidíte také domorodou řemeslnou dílnu, kde se restaurují náboženské obrazy. V San Javier Vás čeká procházka krásným palmovým hájem, návštěva laguny a komplexu Soroboqut. Odpoledne odjezd do Santa Cruz.
13. den: SANTA CRUZ – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy.
14. den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

květen 2021

09.05. - 22.05.21 neděle - sobota
89 990 Kč
cena za 14 dní (13 nocí)

říjen 2021

10.10. - 23.10.21 neděle - sobota
89 990 Kč
cena za 14 dní (13 nocí)

Slevy

 • sleva pro třetí osobu na pokoji 4.200 Kč

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 12 x ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře včetně uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • stravu uvedenou v itineráři
 • komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • stravu neuvedenou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • povinnou odletovou taxu při cestě zpět ( v některých destinacích)
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
 • poplatek za odbavení zavazadel /letecká doprava/
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 26.200 Kč
 • pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ 2.500 Kč
TOPlist