Argentina - Uruguay - Brazílie - metropole, vodopády, tropická příroda


 • ubytování: ubytování:
  strava: strava:
  doprava: doprava:
  • Poznávací zájezdy

Buenos Aires • Delta Tigre • Colonia del Sacramento • vodopády Iguacu • Rio de Janeiro • Corcovado • Cukrová homole
zájezd může být směrován opačně
minimální počet 8 osob
Letecká doprava může vést přes USA.
K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA.

Program zájezdu

1. den: PRAHA – BUENOS AIRES Odlet z Prahy do Buenos Aires /noční let/.
2. den: BUENOS AIRES Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká prohlídka Buenos Aires. Uvidíte nejširší ulici na světě 9. de Julio Avenue, slavný Obelisk a Colon Theatre, čtvrti San Telmo a May Square – historické a politické centrum, budovu parlamentu,prezidentský palác Casa Rosada, italskou čtvrť La Boca i čtvrť aristokratů Recoleta, kde na místním hřbitově navštívíme i hrob slavné Evity Peronové.
3. den: TIGRE, TANGO SHOW Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné spleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne budete mít dostatek času na samostatnou prohlídku centra Buenos Aires a večer Vás pozveme k návštěvě Tango Show, ( s večeří) bez které by návštěva Buenos Aires nebyla kompletní.
4. den: ESTANCIA – VÝLET DO PAMPY Celodenní výlet do argentinské pampy s návštěvou typické estancie – ranče na chov dobytka. Zde Vám místní gauchové předvedou svoje dovednosti v zacházení s lasem, jízdě na koni či krocení zdivočelého skotu, a během oběda ochutnáte typickou stravu a nápoje zdejších obyvatel. Návrat do hotelu večer.
5. den: BUENOS AIRES /COLONIA DEL SACRAMENTO/ Celodenní volno v Buenos Aires. Fakultativně Vám nabídneme výlet katamaranem mohutnou deltou řeky Paraná do uruguayského historického města Colonia del Sacramento, které je jako celek pod ochranou Unesco. Pěší prohlídka pitoreskního starobylého městečka, nákup suvenýrů.. Návrat lodí do Buenos Aires ve večerních hodinách.
6. den: VODOPÁDY IGUACU Časně transfer na letiště a odlet do Iguacu. Po příletu Vás čeká prohlídka argentinské strany mohutných vodopádů situovaných v tropickém pralese – argentinské strany. Po prohlídce a návštěvě mnoha vyhlídek na úchvatné vodopády můžete fakultativně absolvovat plavbu pod vodopády na rychlém člunu – nezapomenutelný zážitek!! V podvečer následuje transfer do hotelu a ubytování. Zbytek dne využijte k relaxaci u hotelového bazénu či nákupu suvenýrů.
7. den: VODOPÁDY IGUACU Prohlídka brazilské části vodopádů. Čeká Vás dlouhá vycházka podél toku řeky Iguacu s bezpočtem vyhlídek na desítky vodopádů tvořících impozantní panorama nejkrásnějších vodopádů světa. Po návratu do hotelu Vám doporučujeme samostatnou návštěvu Bird Parku, kde se seznámíte s ptáky, plazy a obojživelníky nejenom této části Jižní Ameriky.
8. den: VODOPÁDY IGUACU, RIO DE JANEIRO Volno v Iguacu!! Můžete jej využít k poklidné relaxaci u hotelového bazénu v tropické zahradě nebo k návštěvě argentinského městečka Foz do Iguacu. Odpoledne odlet do Rio de Janeira. Transfer do hotelu ve slavné čtvrti Copacabana, ubytování.
9. den: RIO DE JANEIRO Ráno Vám delegát America Tours poskytne škálu základních informací nutných pro zajímavý, ale bezpečný pobyt v Riu. Čeká Vás celodenní prohlídka Rio de Janeira - nejprve Vás náš program zavede na Sugar Loaf – známou "homoli cukru" tyčící se nad zátokou Botafogo, odkud je jedinečný pohled na panoráma hor a pláží obklopujících město, seznámí Vás s městskými plážemi v čele se slavnou Copacabanou, s příměstským pralesem Tijucca, a závěrem Vás ozubnicový vláček vyveze na vrchol slavné hory Corcovado se sochou Krista na vrcholu /v závislosti na počasí se pořadí navštívených atrakcí může změnit/.
10. den: RIO DE JANEIRO /TROPICKÝ OSTROV/ Celodenní volno k samostatnému poznávání Ria nebo relaxaci na zdejších pláží!! Doporučujeme Vám celodenní fakultativní výlet na tropický ostrov /busem a lodí, oběd v ceně/ a večer samba show v podniku Ginga Tropical.
11. den: RIO DE JANEIRO – PRAHA Dopolední volno k relaxaci na pláži nebo u bazénu, poslední nákupy suvenýrů… Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně odjezd na ostrov Ilha Bela /tropický ostrov, 4 noci/.
12. den: Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.

květen 2021

22.05. - 02.06.21 sobota - středa
78 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

červen 2021

26.06. - 07.07.21 sobota - středa
82 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

září 2021

04.09. - 15.09.21 sobota - středa
79 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

říjen 2021

23.10. - 03.11.21 sobota - středa
79 990 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

Slevy

 • Sleva pro třetí osobu na pokoji 2.200 Kč

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě
 • letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
 • 9 x ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4
 • 9x snídani , 1x večeři
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře včetně uvedených vstupů
 • služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
 • komplexní pojištění - speciál pro Ameriku
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu
 • stravu nejmenovanou v itineráři
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
 • letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě
 • spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
 • event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
 • letištní taxy u vnitřních přeletů (splatné na místě)
 • poplatky za odbavení zavazadel ( letecká přeprava)
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj 18.200 Kč
 • pojištění storna zájezdu ( ERV pojišťovna ) 2.500 Kč
TOPlist