To nejlepší z jižního Maroka + JÍZDA DŽÍPEM SAHAROU + TRADICE BERBERŮ (letecky z


 • ubytování: hotel ****ubytování: hotel ****
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Exotika

Jste připraveni na skutečné zážitky? Jdeme na to! Dopřejte si jižní Maroko – s průvodcem, který tu zná každý kout. Navštívíte slavná pouštní města, pískem zaváte vesničky, sluncem zalité oázy, objevíte berberské tradice, vydáte se k písečným dunám, přejedete Vysokým Atlasem a projdete se přírodně vytvořenou soutěskou Todra. Prožijte pravé Maroko a vydejte se na místa, kam se ostatní nedostanou!

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.


V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.


Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Cestovní pojištění: Srovnání pojištění

Stravování: polopenze

během dne možnost občerstvení na místech doporučených průvodcem

Program zájezdu

1. den: Po příletu do Marrakéše nás čeká večerní atmosféra fascinujícího náměstí Jamaa el Fna. Odlet z Prahy do Marrákeše (let s přestupem) a následný přesun na hotel. Po ubytování a krátkém oddychu si užijeme příjemnou procházku po čtvrti Gueliz se zastávkou na náměstí Muhammada V. a prohlídku (zvenku) mešity Koutoubia včetně jejích zahrad. Zakončením prvního dne bude podvečerní sledování koloritu unikátního marrákešského náměstí Jamaa el Fna s kejklíři, kouzelníky, hudebníky a vypravěči příběhů.
2. den: Dnes se vydáme na cestu na Saharu do města Ouarzazate a poté navštívíme slavné pouštní město Zagoru. Dnes se vydáme na cestu na Saharu . Přejedeme Vysokým Atlasem , který je nejvyšším pohořím Severní Afriky. Přes sluncem zalité město Ouarzazate pojedeme podél řeky Draa  stejnojmennou oázou až do Zagory , slavného pouštního města, odkud cesta do Tumbuktu na velbloudu trvá 52 dnů.  Poslední úsek cesty povede malebným údolím řeky Draa , kde se nacházejí první ukázky tradiční berberské architektury . Opevněné vesnice postavené z dusané hlíny se nazývají ksar. Tyto vesnice obýval zpravidla jeden rodinný klan. Mezi stavební prvky patří těsně vedle sebe seřazené domy a zatřešené ulice. Horní části fasád jsou zdobeny geometrickými ornamenty. Celý komplex je chráněn zdí. Někdy z ksáru vyčnívá tzv. tighremt (arabsky kasbah). Jedná se o dvou- až tříposchoďovou stavbu se čtyřmi rohovými věžemi, která sloužila jako obydlí honorace. První opevněná sídliště vznikla pravděpodobně mezi 2. a 4. stol., kdy se rozvíjel karavanní obchod s černou Afrikou a který přinášel blahobyt. Tyto opevněné vesnice chránily obyvatele před loupeživými útoky nomádů. Příjezd na ubytování ve večerních hodinách.
3. den: Ráno se vydáme do berberského městečka Tamegrout a poté pojedeme do města Erfoud v oáze Tafilálet. Ráno se rozloučíme s pevností v oáze Zagora, která byla postavenena v 11. stol. aby střežila bezpečnou cestu karavan, které putovaly do černé Afriky. Odsud vyrážela v 16. stol. vojska Saadské dynastie na válečná tažení, při kterých si podrobila jih Maroka a dostala se až do Timbuktu. Tuto slavnou dobu, kdy marocký panovník Ahmed al Mansour ad Dahbi ovládal důležité karavanní stezky napříč Saharou, připomíná dodnes ukazatel s nápisem: Timbuktu – 52 dní. Naše cesta bude pokračovat do Tamegroutu , autentického berberského městečka a centra súfijského řádu Násiríja. Zde se usadil v polovině 17. století učenec z Fesu Mohamed ibn Nassir, který vlastnil spoustu knih. Místní obyvatelstvo ho uctívalo jako světce a po jeho smrti jej pohřbili v mausoleu, které se stalo důležitým poutním místem. Součástí mauzolea se stala i knihovna, kde jsou dodnes uloženy vzácné svazky, které tu Mohamed ibn Nassir zanechal. Nejvzácnějším a nejstarším exemplářem je korán vázaný v gazelí kůži pocházející z 11. století. V Tamegroutu zhlédneme výrobu tradiční keramiky , včetně všudepřítomných tadžínů – tradičních nádob na přípravu marockých jídel. Dále budeme pokračovat napříč marockým venkovem do města Erfoud v oáze Tafilálet , které se stane východiskem pro naší následující cestu k písečným dunám.
4. den: Tento den se vypravíme do opravdové Sahary. Navštívíme vesničku Merzouga, projdeme se po dunách, uvidíme prehistorické rytiny a vydáme se do města Erfoud. Cílem dnešního dne bude poznání té opravové Sahary. Pojedeme na celodenní výlet v džípech po okolí oázy Erfoud. Celá oblast kolem Erfoudou je významným nalezištěm fosilií, které cestou navštívíme. Výlet bude pokračovat pouští k nejvyšším dunám v Maroku, tzv. Erg Chebbi , jež dosahují výšky až 120 metrů. Zde je možnost absolvovat projíždku po dunách na velbloudech. V oáze Merzouga uvidíme tradiční zavlažovací systémy. Podíváme se na způsob, jakým se v této oblasti pěstují zemědělské produkty, především melouny a datle. Odpoledne pojedeme do oázy Taouz , která se nachází v blízkosti alžírské hranice. V okolí oázy se nacházejí prehistorické skalní rytiny a předislámské berberské pohřebiště. Uvidíme rytiny původních obyvatel, které jsou dokladem o pobytu pasteveckých společností v oblasti Sahary v době, kdy ještě byla poušt úrodnou zemí. Na rytinách jsou většinou znázorněna zvířata. V oáze Chamlia žijí potomci bývalých černých otroků, kteří zde pro návštěvníky rádi předvedou ukázky typické hudby a tanců s africkými kořeny zvané Gnawa. Na závěr navštívíme město Rissani , kde se ve 12. stol. usadil praotec současné vládnoucí dynastie Alavitů Moulay Ali Sherif. Jeho mauzoleum bylo v šedesátých letech minulého století zničeno při záplavách. V honosném maurském slohu bylo mausoleum znovu postaveno za vlády krále Hassana II. Nedaleko Rissani se nacházejí zříceniny kdysi slavného města Sijilmassa, které bylo založeno v 8. stol. A na závěr nevynecháme návštěvu barevného tradičního trhu v Rissani.  Cestou do Erfoudu pak ještě navštívíme velbloudí farmu , kde budete mít možnost ochutnat velbloudí mléko.
5. den: Program dnešního dne bude věnován návštěvě oázy Tinghir, soutěsky Todra a kasby Taurirt. Z Erfoudu se vydáme na západ do oázy Tinghir , cestou uvidíme zavlažovací systém a jeho důmyslný způsob rozvodu vody po suchých pouštních oblastech. V polovině cesty mezi městy Erfoud a Ouarzazate se nachází soutěska Todra . Přírodně vytvořená soutěska patří mezi nejzajímavější přírodní úkazy v Maroku. Procházka touto přírodní raritou je skutečným zážitkem. V nejužším místě je soutěska široká pouze 10 metrů, stěny však dosahují výšky až 250 metrů. Poté budeme pokračovat přes náhorní plošinu Vysokého Atlasu tzv. Údolím tisíce kasbahů . Projedeme městy Tinerhir, Boumalne, Kalaa M´Gouna a Skoura, kde se nacházejí nesčetné kasby. Ve městě Ouarzazate si prohlédneme kasbu Taurirt – tradiční sídlo místních vládců. Tato kasba patří k největším feudálním pevnostem v Maroku, která patřila mocnému berberskému rodinnému klanu Glaoua. Poslední z vůdců klanu Thami el Glaoui vešel do dějin jako kolaborant s francouzskou protektorátní vládou a který ovládal s požehnáním Francouzů celou oblast jižně od Marrákeše. Pevnost byla kompletně zrekonstruována a je přístupná návštěvníkům. Nové město je známé jako středisko filmového průmyslu, nachází se tu několik filmových studií , která si pro úžasné exteriéry najímají zahraniční filmové štáby. Od šedesátých let minulého století zde bylo natočeno nespočet známých historických a dobrodružných filmů (např. Lawrence z Arábie 1960, Sodoma a Gomora 1963, Honba za klenotem Nilu 1985, Poslední pokušení Krista 1988, Indiana Jones 3 1996, Gladiátor 1999, Kleopatra 1999, Království nebeské 2004, Mumie 2004, Babel 2005, Princ z Persie 2008, Hra o trůny 2012 aj.). Večer se ubytujeme a budeme načerpávat sílu na následující den.
6. den: Celodenní výlet, při kterém uvidíme piktoreskní vesničky Ait Benhaddou a čeká nás horský přechod Tizi-N´Tichka. Cestou do Marrákeše navštívíme Ksar (Kasbah) Ait Benhaddou , nejznámější a nejimpozantnější Ksar v Maroku. Ksar byl založen v 11. století, i když spousta budov je mladšího data. Ait Benhaddou je jednou z nejdokonalejších ukázek starobylé předsaharské architektury na světě, proto byla památka v roce 1987 zařazena na seznam UNESCO. Archaicky působící vesnice se stala i oblíbenou filmovou kulisou. Dále bude cesta pokračovat stoupáním do pohoří Vysokého Atlasu přes impozantní horský průsmyk Tizi-N´Tichka , který se nalézá ve výšce 2 265 metrů. Touto cestou se dostaneme zpět do Marrákeše, kde se ubytujeme.
7. den: Dnes si prohlédneme Marrákeš a bude i volno na nákupy. Celodenní prohlídka tohoto emblematického města nás zavede do paláce Bahía z 19. století, kde uvidíme maurskou architekturu v její plné kráse. Palác Bahia nechal postavit bývalý černý otrok Si Ahmed Bou Moussa, který se vypracoval na hlavního komořího a po panovníkově smrti, se prohlásil velkovezírem a víceméně až do své smrti ovládal celou zemi. Jeho palác byl postaven na ploše šesti hektarů, se spoustou zahrad a více než sto místnostmi, které jsou krásnou ukázkou maurského slohu. Dále navštívíme Saadské hrobky , které patří mezi nejnavštěvovanějí památky v Marrákeši. Zde je pohřbeno 62 příslušníků Saadské dynastie. Hlavní mauzoleum má tři sály. Stěny mauzoela jsou zdobeny nádhernými mozaikami, štukovými vlysy s arabeskami, kopuli z barevně zdobeného cedrového dřeva podpírá 12 sloupů z kararského mramoru. Poté uvidíme okázalou rezidenci mocné rodiny Glaoui – Dar el Paša . Projdeme se na náměstí Jamaa el Fna (Shromaždiště mrtvých), které bylo kdysi veřejným popravištěm. V současné době se zde naopak den co den odehrává živé představení různých hudebníků, tanečníků, artistů, vypravěčů příběhů, zaklínačů hadů aj. Pro zájemce bude možnost navštívit zahradu Majorelle , kterou kdysi vlastnil slavný návrhář Yves Saint-Laurent. Nebo lze odpoledne věnovat nákupům na barevném marrákešském tržišti.
8. den: Odlet dle letového řádu z Marrákeše zpět do Prahy (let s přestupem). V případně odpoledního odletu možný společný nebo individuální program v centru Marrákeše. Můžete tak neposledy zabloudit na trzích, vychutnat si čerstvý džus na ulici nebo si na jedné ze střešních kaváren dát naposledy marocký mátový čaj.

01.05. - 08.05.22 neděle - neděle
polopenze letecky
Sleva 10% 39 990 Kč 35 990 Kč
cena za 8 dní

Cena zahrnuje

 • letenka Praha – Marrákeš – Praha s přestupem a se všemi poplatky
 • kabinové a odbavované zavazadlo dle aktuálních podmínek
 • transfer letiště – hotel – letiště
 • doprava dle programu
 • 7x ubytování (1x Zagora, 2x Erfoud, 1x Ouarzazate, 3x Marrákeš)
 • 7x polopenze
 • celodenní výlet na džípech s obědem
 • průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)

Cena nezahrnuje

 • vstup do památek
 • kapesné a bakšišné
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj: 6 000 Kč
TOPlist