Japonsko - Jižní Korea


 • ubytování: hotel **ubytování: hotel **
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Program zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY: Odlet z Prahy. Odbavení 2 h před odletem.
2. den: PŘÍLET DO TOKIA: Přílet do Tokia na letiště Narita, transfer do hotelu. Nocleh v Tokiu.
3. den: TOKIO: Snídaně. Celodenní prohlídka hlavního města Tokia. Tokio se rozprostírá v délce 130 km po dél celého zálivu, má kolem 28 milionů obyvatel a představuje největší měst ský konglomerát na světě. Navštívíte svatyni Meidži Džingu, okolí císařského paláce, areál Asakusa s chrámem bohyně Hase Kanon a tokijskou věž. Prohlídku města zakončíte v moderním obchodním cen tru na Ginze. Nocleh v Tokiu.
4. den: NIKKÓ: Snídaně. Celodenní prohlídka hlavního města Tokia. Tokio se rozprostírá v délce 130 km po dél celého zálivu, má kolem 28 milionů obyvatel a představuje největší městský konglomerát na světě. Navštívíte svatyni Meidži Džingu, okolí císařského paláce, areál Asakusa s chrámem bohyně Hase Kanon a tokijskou věž. Prohlídku města zakončíte v moderním obchodním cen tru na Ginze. Nocleh v Tokiu.
5. den: KAMAKURA – JOKOHAMA – TOKIO: Snídaně. Odjezd na celodenní výlet do Kamakury a Jokohamy. Pro hlíd ka chrámů v Kamakuře a známé bronzové sochy Buddhy Daibucu, jokohamské věže, parku Jamašita a ultra moderního centra Minato Mirai 21. Nocleh.
6. den: TOKIO – HAKONE – HORA FUDŽI – KJÓTÓ: Snídaně. Odjezd do Hako ne, výlet lanovkou na Owakudani s horkými prameny a výhledem na posvátnou horu Fudži. Projížďka výletní lodí po horském jezeře Aši. V pozdním odpoledni odjezd šinkan senem do Kjóta. Nocleh.
7. den: NARA – ÓSAKA: Snídaně. Odjezd do města Nary. Návštěva parku s posvátnými jeleny s rozlohou 526 hektarů. Obdivu hodná je svatyně Kasuga a chrám Tódaidži s největší sochou Buddhy po cházející z 8. století. V odpoledních hodinách odjezd do Ósaky (návštěva ósackého hradu a plovoucí zahradní observatoře). Večer návrat do Kjóta, nocleh.
8. den: HRAD HIKONE: Snídaně. Odjezd do města Hikone. Prohlídka místního hradu postaveného v období Edo počátkem 17. století. Dnes se jedná o pozůstatky jednoho z nejstarších původních hradů v Japonsku. Po prohlídce hradu navštívíte japonskou zahradu Genkyu-en. Cesta pokračuje do města Fušimi, kde navštívíte sake muzeum a svatyni Fušimi Inari Tajša. V odpoledních hodinách návrat do Kjóta. Nocleh v Kjótu.
9. den: KJÓTÓ: Snídaně. Celodenní prohlídka města Kjót a, které bylo hlavním městem v le tech 794 až 1868 a patří mezi nejkrásnější japonská města. Nevšedním zážit kem se stává návštěva hradu Nidžo, jenž byl postaven ve druhé polovině 14. sto letí jako součást rezi dence šóguna. Dále prohlídka Zlatého pavilonu Kinkakudži, ležícího v typické japonské zahradě, a svatyně Kijomizu-dera, odkud se rozprostírá výhled na Kjótó. Nocleh v Kjótu.
10. den: KJÓTÓ – SOUL: Snídaně. Odjezd na letiště Kansai. Odbavení. Odlet do Soulu. Přílet do Soulu v odpoledních hodinách. Transfer do hotelu, uby tování. Večer možnost návštěvy Korejské věže s výhledem na Soul. Nocleh.
11. den: SOUL: Snídaně. Celodenní prohlídka Soulu včetně paláce Kyongbokkung, sídla dynastie Čoson s pavilóny v korejských zahradách. V paláci se nachází folklórní muzeum s přehlídkou korejské kultury. Pokračování návštěvou pitoreskní uličky Insadong a buddhistického chrámu Čogyesa a svatyně Čongmyo, hlavní korejské svatyně předků, založené dynastií Čoson. Nocleh v Soulu.
12. den: SOUL – PCHANMUDŽOM – SOUL: Snídaně. Celodenní výlet do Pchanmudžomu na demarkační linii se Severní Koreou. Zde bylo podepsáno roku 1953 příměří a k vzájemným kontaktům slouží jednací budova, stojící přímo na demarkační linii. Nocleh.
13. den: SOUL – PRAHA: Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Prahy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

duben 2021

30.04. - 12.05.21 pátek - středa
snídaně letecky (Praha)
98 990 Kč
cena za 13 dní (11 nocí)

červenec 2021

23.07. - 04.08.21 pátek - středa
snídaně letecky (Praha)
98 990 Kč
cena za 13 dní (11 nocí)

říjen 2021

08.10. - 20.10.21 pátek - středa
snídaně letecky (Praha)
98 990 Kč
cena za 13 dní (11 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Tokio a Ósaka – Soul – Praha s mezipřistáními
 • letištní taxy
 • 11 noclehů se snídaní v hotelech 4
 • přeprava zavazadel mezi Tokiem a Ósakou
 • transfery (autobus + šinkansen), v Koreji mikrobusy
 • program dle itineráře se vstupy
 • průvodce ESO travel (minimálně 16 osob)

Cena nezahrnuje

 • fakultativní výlety
TOPlist